Aske2.jpg

Aske Svedmark

Jag tror att många som jag upplevt att man inte passar in i det fack som man har hamnat i när partilojalitet och dogmer går före vad man som känns rätt i magen. Därför ville jag vara med i ett parti som är pragmatiskt och försöker hitta lösningar på folks problem där kunskap inte är något som enbart man själv sitter på utan något som man får genom att snacka med folk och lyssna på deras åsikter. Jag tror inte att vi sitter på alla svaren utan måste åstadkomma förändring tillsammans med andra.

Politikerkåren i Sverige har sneat och blivit avskärmade från de som valt dom. Politikerna har bildat ett eget skikt i samhället där man skaffat sig makt och privilegier. Man ser till att höja sina egna löner samtidigt som det ska sparas in överallt och man har skaffat sig privilegiet att ha ansvar utan att behöva ta ansvar. Detta blir särskilt tydligt i kristider när man lägger över ansvaret på tjänstemän och puttar experterna framför sig så att man själv ska slippa ta konsekvenserna för sina beslut. Makten förskjuts från folket till tjänstemännen, experterna och byråkraterna.

Politikernas löner behöver sänkas för att ta ner dom på jorden och byråkratin i offentlig sektor skäras ner så att pengarna kan gå till vettigare saker. Jag tycker att det är sunt förnuft att skattepengar ska gå till 200 lärare i skolan hellre än 200 kommunikatörer för Malmö Stad. Jag tror det behövs nya partier som utmanar den politiska eliten. Därför gick jag med i Malmölistan.