top of page

Boktips: En socialsekreterares bekännelser

I En socialsekreterares bekännelser ger författarinnan Maria Rennerstam sitt vittnesmål i egenskap av före detta vikarierande socialsekreterare inom försörjningsstöd, f.d. socialbidrag.


Författarinnan delar med sig av djupgående information, som visar på en nästintill obefintlig integration.


- Om brist i kommunikation och olika förväntningar från utbetalningsmyndigheter och andra relevanta myndigheter som spelar en central roll för integrationen.


Vad händer med skattebetalarnas tillit till socialförsäkringssystemet när vissa socialsekreterare i ängslan/stressen handlägger fel och hur påverkar det integrationen? Hur påverkar det när bidragsfusket breder ut sig? Läsaren får även ta del av förslag som skulle stärka socialförsäkringssystemets kontrollinstanser och därigenom minska felutbetalningar och förbättra integrationen.


Förordet är skrivet av Anna Flink, fd. områdeschef på socialförvaltningen i Södertälje och numera säkerhetschef i Södertälje.


Comments


bottom of page