top of page

Bort med elsparkcyklar från våra trottoarer!


Elsparkcyklarna ska bort från våra gator! Är du tveksam? Är du en mes? Vill du ha argument?

Varsågod:

Bekymrar du dig för trafiken i Malmö? Elsparkcyklar tillför inget ur transportsynpunkt. Man kan lika gärna cykla eller gå. De ersätter inte bilen.

Är du bilist, fotgängare eller cyklist? Trafikolyckorna är många med elsparkcyklarna. Två personer har avlidit i Sverige och mängder har skadats allvarligt.


• Elscootrarna framförs ofta på fyllan nattetid. Detta medför stark ökning av olyckor.


Är du civilingenjör? Elbristen i Sverige är förvisso en skandal i sin egen rätt men inte blir det bättre av tusentals meningslösa elsparkcyklar ska laddas varje dygn.


Bryr du dig om ojämlikhet? Priset för att hyra dem per minut är dyrt och svåröverblickbart. Kan jämföras med sms-lån, som också borde förbjudas. Tänk på den ensamstående mamman vars barn tjatar.

Är du arkitekt eller eljest en estetisk finsmakare? Elsparkcyklarna ligger slängda, välta överallt. Det är en förfulning och förflackning av stadsbilden. Fulheten i detta säger sig självt.

Bryr du dig om synskadade? Denna resurssvaga grupp lider något oerhört. Flera fallolyckor har skett när hunden lätt trippar över elsparkcykeln medan ägaren inte ser. Solidaritet med synskadade!

Bryr du dig om din hälsa? Det finns starka folkhälsoskäl till att cykel eller att promenera i stället. Malmö har ett väl utbyggt nät av cykelbanor. Miljön säger: ta en promenad!


Oroar du dig för rån och den accelererande brottsligheten i vår stad? Elsparkcyklar används ofta vid rån.Är du miljöaktivist? Elscootrarna är verkligen en del av slit-och-släng-samhället. Elsparkcyklarna har en genomsnittlig livslängd på bara 60 dagar! Därefter går de sönder i regnet eller slängs i kanalen. Batteriet är miljöfarligt och innehåller gifter som riskerar läcka ut i naturen (kanalen). Och har fraktats hit från Kina.

Måste du verkligen ha kan du köpa en egen. Men ställ inte den på trottoaren. Då åker den i kanalen.


SKRIV PÅ HÄR:


Comments


bottom of page