Demonstration som riskerade människoliv

I Sydsvenskan försvaras demonstrationen av Malin Krutmeijer på kultursidan. Redan i rubriken blir det fel.


Redan i rubriken blandar Malin Krutmeijer bort korten. "Stötande att vi kallas ansvarslösa när vi demonstrerar mot rasism", står det. Nej, kritiken har varken gällt att man demonstrerat eller att man demonstrerat mot rasism. Vad frågan handlat om är att man nonchalerar den ordning som nu gäller för demonstrationer för att hindra smittspridning. Att medvetet bryta mot detta kan inte betecknas som något annat än just oansvarigt. Det är dessutom tämligen motsägelsefullt att demonstrera för människoliv och samtidigt riskera att utsätta människor för sjukdom och död. Krutmeijer tycker ändå att det var berättigat att bryta mot ordningslagen därför att det finns folk som trängs i varuhus och på restauranger. Hon inser själv att "två fel ger för all del inte ett rätt", men ändå är det rätt. Demonstrationen var ju "vacker och viktig" skriver Krutmeijer. Läser man polisens rapport framträder en annan bild. Det framgår att arrangörerna av demonstrationen inte tog ansvar för att hålla den inom de ramar man sökt tillstånd för. På plats uppmanar polisen först arrangörerna att självmant upplösa det hela. När det inte hjälper får polisen upplösa demonstrationen eftersom den strider mot ordningslagen. I över en timme arbetar polisen med dialog innan folksamlingen lämnar platsen. På Stortorget uppstår en ny allmän sammankomst som inte sökt tillstånd och polisen upprättar en anmälan om brott mot ordningslagen och beslutar att den ska upplösas. Enligt polisrapporten har sen ett stort antal personer rört sig runt i Malmö och vid några tillfällen sökt konfrontation. Polisen skriver att "i folksamlingen har funnits personer och grupper som sökt en konfrontation med poliserna och velat få till en våldsam situation". Krutmeijers hållning är inte bara ansvarslös utan naiv och aningslös. Ronny Åkerberg, Malmölistan