top of page

Halvera politikernas löner istället för att skära ner på skolan

Katrin (S)tjernfeldt Jammeh, sänk din lön istället för att skära ner på skolan!

Malmös skolor ska spara 40 miljoner kronor i år. Det har Socialdemokraterna och Liberalerna bestämt. I en kommun som ligger på 245:e plats i rankningen ”Bästa skolkommun” är det som att ösa bensin på lågorna. Lärarförbundet varnar för att ”stora delar av Malmö stads verksamheter är underfinansierade”. Istället för att förstöra för skolorna föreslår jag följande besparingar:

• Halvera Katrin Stjernfeldt Jammehs och de andra kommunalrådens löner. Besparing: 6 miljoner kronor (KSJ tjänar idag nästan 90 000 kr/mån och planerar att höja den ännu mer)

• Halvera lönen för kommunens direktörer (ca 20 stycken med en månadslön på ca 100 000). Besparing: 17 miljoner kronor.

• Malmö har idag 205 anställda kommunikatörer, som sysslar med politisk propaganda, videos och hashtags. Knappast viktigare än skolan. Låt oss minska dem till hälften. Besparing: 62,5 miljoner kronor.

Mina besparingar på Malmös byråkrati uppgår till 85,5 miljoner kr. Förslaget skulle inte bara stoppa nedskärningar i skolan utan även ge utrymme för extra satsningar.

Till exempel kan 65 nya lärare anställas.


bottom of page