top of page

Inga ursäkter för vaccinfuskande chefer!

I en situation då vaccin är en bristvara är det förkastligt att chefer och administrativ personal i Malmö kommun och på SUS-Malmö, har trängt sig före prioriterad vård- och omsorgspersonal i vaccinkön. Sådana brister i omdömet måste få konsekvenser. Eftersom de nu är bättre immunologiskt skyddade bör vaccinfuskarna omplaceras till tjänstgöring på vårdgolvet. Om vårdutbildning saknas kan de snabbt läras upp i att bädda sängar och renstäda. Vidare bör deras andra spruta skjutas upp tills personalen på golvet kommer ikapp med sina doser.

Genom tips till media har ett flertal övertramp från ledningen rapporterats, däribland från Malmös kommunala förvaltning och kliniker inne på sjukhuset. Hur många vaccindoser som totalt kommit på avvägar framgår inte av reportagen. Men tydligen har den centrala kontrollen varit undermålig för folk på höga positioner har kunnat få tag på injektionsflaskor att immunisera sig själva och sina närmaste kollegor på kontoret med. Fusket sticker i ögonen på de som i ett års tid stått i frontlinjen mot viruset.


Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, BMA, städare med flera som kämpat med masker, visir och obekväm skyddsutrustning i ett års tid har fått applåder av hela svenska folket. Nu är många trötta, slitna och självklart ska de prioriteras för vaccin. Att delar av ledningen gör så här är demoraliserande och vidgar den redan befintliga sprickan mellan byråkratin och anställda på golvet. Var är skampålen någonstans?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska i Fas 1 “Personer på särskilda boende och i hemtjänst” samt “Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal” som jobbar nära riskgrupper vaccineras. I Fas 2 ska vårdspersonalen vaccineras mer generellt. Först senare, i fas 4, när en allmän vaccination av befolkningen över 18 år kommer igång kan chefer och administration komma i fråga.

Orsaken till prioriteringsordningen är att de fysiskt nära kontakterna i yrket innebär en risk för att sköra vårdtagare ska smittas. Därtill löper vård- och omsorgspersonal en särskild risk, eftersom de dagligen och i trånga utrymmen, ofta med bristfällig ventilation, exponeras för Covid-19. Andelen av vårdpersonal som bekräftats smittade är högre än alla andra yrkesgrupper och högst andel finns bland läkare och sjuksköterskor. Covid-19 är för de allra flesta en sjukdom som kan jämföras med en förkylning eller en influensa. Men med stigande ålder och samtidiga underliggande sjukdomar ökar risken för allvarlig sjukdom och död. En ursäkt som framförts är att det “inte har funnits” någon annan än just chefen att vaccinera när extra doser dykt upp. Hela sjukhuset, och hela den kommunala omsorgen är fyllda av arbetsplatser med personal i tjänst dygnets alla timmar. Utan problem hade någon av dessa, som har en ökad risk, kunnat gå före. Om en vanlig anställd hade begått ett dylikt övertramp hade denne fått räkna med disciplinära åtgärder. Upplands Väsby har redan stängt av en socialchef som fuskat sig förbi vaccinkön, men varken Malmö kommun eller Region Skåne har aviserat några kännbara konsekvenser. Att se mellan fingrarna på etiska övertramp är att bädda för mer korruption och svågerpolitik.

Personalen på golvet jobbar dagligen med att rädda liv på ett universitetssjukhus, och med att stödja sjuka, gamla och dementa i Sveriges tredje stads omsorg. Efter ett års pandemi förtjänar de bättre än att bli förbisedda.


Av: Ronny Åkerberg, Malmölistan


Comments


bottom of page