Ingen ska tvinga dig att ta vaccin

Att kräva av anställda i Malmö kommun att ta vaccin är fel. Rätten till den egna kroppen och vilka läkemedel vi tar är personliga beslut. Malmölistan garanterar som enda kommunalpolitiskt parti din rätt till självbestämmande och integritet. Malmölistan kommer inte acceptera att vaccinbevis, vaccinpass eller liknande används för att spåra anställda eller vårdtagare. Din läkemedelsjournal är något som enbart Du och Din läkare ska ha tillgång till. Vi vet idag att vaccinen mot Covid19 inte skyddar mot att bli smittad. Vi vet också att AstraZenecas vaccin fasats ut efter allvarliga biverkningar och att Modernas inte ges till de under 40 pga risken för skador på hjärtat. Eftersom det uppenbarligen kan finnas risker med produkterna är det självklart att injektionerna måste ske helt på frivillig väg. Att som arbetsgivare tvinga, pressa eller utöva påtryckningar att ta dessa biologiska produkter betraktar jag som ett brott mot Nürnbergkonventionen.