top of page

Låt tågen och bussarna rulla trots corona!

Skånetrafiken skär nu i turtätheten på bussar och tåg. Anledningen är så klart minskat resande till följd av corona. Men här vill vi lyfta ett varningens finger, för exemplen från andra städer som har skurit ned på trafiken avskräcker. Ta Stockholm där indragna turer resulterat i ökad trängsel på bussar och tåg, med ökad risk för smittspridning. Det är tydligen helt ok att pendlare får stå som packade sillar samtidigt som vi inte längre får stå upp på krogen. Och om det är långt till Stockholm kan vi bara se på eländet i Öresundstågen sedan Skånetrafiken gick över till att köra bara ett tåg i timmen till följd av de danska kontrollerna. Många Malmöbor får nu stå i fulla tåg i rusningen och sedan också köa i långsamma kontroller för att ta sig till sina arbetsplatser i Köpenhamn. Bara för att politiker och tjänstemän på Skånetrafiken kan "jobba" hemma i trygg karantän betyder inte det att alla andra har den möjligheten. Vi som tar hand om de sjuka, som städar och lagar mat, som håller ordning och levererar varor och skjutsar gamla behöver kunna ta oss till jobbet även nu. Samhället måste fungera även under en epidemi. Därför är vi mycket tveksamma till Skånetrafikens planer. Richard Ströberg, busschaufför Malmölistan
Comments


bottom of page