top of page

Malmöinitiativ: Munskydd i hemtjänsten!

Nils Littorin, partiledare för Malmölistan har lagt följande förslag till Malmö kommun:

Jag föreslår att Malmö kommuns hemtjänst använder munskydd så länge Coronapandemin pågår. Det är omöjligt för hemtjänstens hårt arbetande personal att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter till sina gamla och sköra vårdtagare. Viruset kan spridas av vårdpersonal som inte vet om, eller inte hunnit förstå att de är smittade. Därför ska munskydd användas hos alla vårdtagare, och personalen ska få ordentlig utbildning. På Folkhälsomyndighetens hemsida står det: "Användning av visir eller munskydd på personalen kan, under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de grundläggande och viktigast, övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken för spridning av covid-19" Vi måste göra allt för att undvika smittspridning till riskgrupper, och detta är ett bra alternativ. Förslaget har fått flest röster hittills av alla Malmöinitiativ i år. Gå in och rösta du också: https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/12542?lang=sv&fbclid=IwAR3gkKT569CO7EFwGMh-jpKgCY5wyqCXTtJwE5v8xK8SNvjZ0lCk3Xn8RR8


Commentaires


bottom of page