top of page

Ovärdigt bemötande på akuten

Jag åkte in akut med min 11 månaders baby och möttes av en chock. Dörren till barnakuten var stängd. Utanför stod en smärre folksamling och huttrade i den kalla natten. Barn och deras föräldrar med förvånade ansiktsuttryck.

Man får inte längre komma in i akutens väntrum, ens på natten. Ingen kunde förklara varför. Jag fick banka på rutan för att bli insläppt och få hjälp. Föräldrarna utanför akuten var förbannade, besvikna och kränkta om vartannat över att behöva vänta utomhus. Det fanns visserligen ett provisoriskt bås med värmelampa och några stolar. Men knappast det bemötande man förväntar sig på ett högspecialiserat akutsjukhus i ett i-land.


Sjuksköterskorna, som mitt i allt uppträdde ytterst professionellt, hade en otacksam uppgift. De skulle både triagera och ta emot frustrationen som östes över dem.

Jag är själv läkare och vet vad patientbemötande är. Det är en avgörande del av läkekonsten och undervisas i från dag ett på läkarprogrammet. Därför blir jag orolig och bekymrad över mottagandet som Region Skåne erbjuder. Forskning har upprepade gånger visat att ett gott bemötande gör att patienter upplever färre symtom och känner sig friskare.

För patientsäkerhetens skull borde man mötas av en utbildad vårdpersonal som kan bilda sig en uppfattning om sjukdomens karaktär och allvarlighetsgrad. Nu möts man av en maskin som matar ut nummerlappar.

Att låta sjuka människor stå ute i kylan utan någon förklaring är inhumant. Patienter är inte bara siffror på ett papper i Region Skånes svindlande byråkrati. Det är faktiskt vi som betalar för sjukvården och vi borde därför behandlas om inte som kungar så åtminstone med respekt och värdighet.Nils Littorin

Partiledare för Malmölistan

Comments


bottom of page