top of page

Skattepengar ska gå till sjukvård, inte byråkrati!

När patienterna i psykiatrin mår dåligt är det inte Region Skånes direktör med en lön på 2,2 miljoner kronor/år som kommer och tröstar. Det gör en undersköterska med 24.000 per månad efter 10 år i yrket. Ändå är det på fler chefer och mer byråkrati som Allians för Skåne vill lägga skattepengar.

Allians för Skåne med Sonesson i spetsen, anbefaller besparingar. Det handlar om flera miljoner kronor på psykiatrin i år. Det kallas för ”effektiviseringskrav” och fungerar som en osthyvel. Varje år hyvlas den del av verksamheten ner som handlar om sjukvård. Men utanför vårdavdelningarna, skapas nya arméer av byråkrater och chefer.

På ett år har Region Skåne blivit 698 fler anställda. 276 av dessa är sjuksköterskor och undersköterskor. Samtidigt har 257 administratörer och personer inom ledning anställts. Sonesson skär ner på sjukvården samtidigt som en helt ny linje – biträdande chef – med höga lönekostnader men utan tydligt ansvar införs. På flera ställen har det införts biträdande chefer, i form av biträdande förvaltningschefer, biträdande direktörer och så vidare. Tjänstemännens fackförbund har reagerat på detta: ”Dessa chefer har ofta väldigt höga löner och förmåner utan att för den sakens skull ha något rellt definierat ansvar att leva upp till.” Det är redan ett problem med alldeles för många chefer på olika nivåer i organisationen. Ansvar är svårt att utkräva när dessa alltid kan skylla på chefen intill, på nivån under, över eller i sidled.

De skattepengar som försvinner i det ”svarta hålet”, Regionkontoret i Västra hamnen, där vårdutvecklare, kommunikatörer, controllers och strateger sysslar med tveksamma uppgifter – inte sällan gör de sånt som redan har gjorts – hade på sjukvårdens golv kunnat användas till att bota, lindra och trösta. Inom psykiatrin hade man kunnat anställa psykologer och erbjuda psykoterapi på avdelningarna istället för bara mediciner. Sjukgymnastik och motion – bevisligen bra mot depression och stärkande för kropp och själ - hade kunnat hjälpa patienterna att tillfriskna. Sköterskornas och skötarnas löner, som halkat långt efter, hade kunnat höjas.

Psykiatrin i Malmö behöver helt nya lokaler, med en fin park för patienterna att njuta av. Sådant borde dagens politiker fundera över. Inte hur de kan anställa fler byråkrater. Varje beslut om sjukvårdens budget borde prövas mot frågan ”Hur gynnar detta patienterna?”. Till exempel: Hur gynnas patienterna av att antalet politiska sekreterare och regionråd ökat från 34 till 54 personer? Samtidigt som kostnaderna för dessa har ökat från 15,4 till 23,2 miljoner kronor. Region Skåne är en byråkratisk koloss på lerfötter vars ledning tydligen har andra prioriteringar.

Elitpartierna käbblar sinsemellan men i slutändan är utvecklingen tydlig - de låter vanligt folk fastna i vårdkön medan de skapar gräddfiler åt sig själva och sina likar. Bild: Regionstyrelsens ordf Carl Johan Sonesson och Malmölistans artikelförfattare Nils Littorin. Bilden är ett montage. (Bild: Wikipedia)


bottom of page