top of page

Stäng skolor som inte fungerar

I slutet på förra året satt politikerna i kommunen och skulle skära ner på Malmös grundskolor. Detta beslut var inte så populärt varken bland elever,lärare eller föräldrar som anordnade protester och fick politikerna att backa från förslaget. Det är helt orimligt att man kan komma med såna förslag när man Malmös skolor redan hamnar långt ner på listan i jämförelse med andra kommuner. Malmö har en skola som är enormt segregerad. Det finns skolor där alla elever går ut med godkända betyg och andra där få gör det. På Värner Rydenskolan i Rosengård var det en tredjedel av niorna som fick behörighet till gymnasiet. Vad är ens poängen med att driva en skola som inte fungerar? I en skola där det inte går några barn med svenska namn på så är det självklart att det är svårt att lära sig bra svenska och integreras. Att fortsätta driva dessa skolor som tydligen inte fungerar är att driva en politik för segregation. Bättre att lägga ner skolan då så att eleverna kan spridas ut på andra skolor i staden. Så kan eleverna får förutsättningarna att klara skolan och bli en del av det svenska samhället.


Σχόλια


bottom of page