top of page

Stoppa förtätningen av Malmö!

Hyckleri när Malmö kommun konstaterar klimatnödläge samtidigt som parker och grönytor asfalteras
Gröna ytor, parker och koloniområden jämnas med marken för att ge plats åt nya bostäder. Det kallas förtätning. Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh är målet att Malmö ska få en halv miljon invånare. Ytterligare 180 000 personer ska enligt Socialdemokraterna knökas in vår redan trångbodda kommun. Det som i stadshuset ses som en strålande framtidsvision börjar alltmer likna en dystopi. På samma sätt som människan behöver lungor behöver städer parker och grönytor för att andas. Förtätning lär skapa trängsel, stress och syrebrist. Områden över hela staden drabbas. Bellevuegården, Almgården, Östervärn, Sege, Bunkeflo och Klagshamn. Det finns snart inte en park, inte en lund som politikerna inte grävt upp och cementerat. Att Miljöpartiet och Socialdemokraterna samtidigt konstaterar kommunalt klimatnödläge framstår som cynisk godhetssignalering. Om de på allvar oroat sig över miljön hade de låtit växtligheten vara i fred. Miljöpartiets enda invändning mot rovdriften tycks vara att byggandet ska vara miljöanpassat. Men vad spelar det för roll att man bygger "klimatsmart" när naturens egna ekosystem rubbas? Var ska humlorna pollinera? Var ska kaninerna leka? Ska svalorna bygga sina bon på utskjutande parabolantenner? Ska våra barn få leka på kullars frodiga gräs eller hänvisas till trånga korridorer av asfalt, i skuggan av tätt stående betongklossar? På Socialdemokraternas egen hemmaplan, Folkets park, breder visserligen en nyligen anlagd gräsmatta ut sig. Enda problemet är att den är gjord av plast. Ett förtätat Malmö är verkligen ett skrämmande scenario. Malmös alla unika miljöer, parker och grönytor raderas ut i politikernas iver att bygga överallt, helt ohämmat och utan planering. Malmös stolta historia byggs bort. Vill vi överhuvudtaget ha det så här? Räcker det inte med skövlingen av innerstan som skedde under 70 , 80 och 90-talen? Trots protester och namninsamlingar kör Socialdemokraterna över boende i drabbade områden, som på Bellevuegården och Almgården. Två miljonprogram som kommer att bli av med sina gröna kullar och lundar när nya bostäder ska klämmas in. Istället för träd genom fönstret kommer de att få se sin granne glo på TV. Så tätt byggs det. Ett grundläggande problem är politikernas vision om Malmö som en halv-miljonstad. En metropol sammanväxt med Köpenhamn. Lägg därtill att många som flyttar hit från andra länder inte kan försörja sig själva. Vi riskerar att bygga etniska ghetton med hög nivå av kriminalitet och svart ekonomi. Istället för att fantisera fram orealistiska översiktsplaner borde styrande politiker se till att befintliga bostadsområden är trygga, gröna och renoverade. Självklart måste det byggas nya lägenheter, särskilt för ungdomar. MKB bör här ta en ledarroll att ordna enkla och billiga hyresrätter av hög kvalitet utspritt i staden. För studenter bör boende tas fram i anslutning till Malmö universitet. Men håll tassarna borta från parkernas stad. Det är dags för Malmös politiker att komma ner på jorden, se sig omkring och förundras över hur vacker vår stad ännu är. Om den så ska förbli måste pågående förfulning stoppas. Nils Littorin Malmölistan

Comments


bottom of page