top of page

Valprogram

Malmölistan i kommunvalet 11 september 2022

 • Stoppa slöseriet med skattepengar

 • Trygghet på gatorna

 • Bevara den svenska kulturen och demokratin

 • Stoppa förfulningen av Malmö

blond polis
140118_Ordningsvakt_1.jpg

Trygghet

Vi är trötta på rån, våldtäkter, mord och kriminalitet.

 • Samarbeta med polisen för att skapa lokala polisstationer med kvarterspoliser

 • Anställ kommunal styrka av ordningsvakter som patrullerar bostadsområden och avlastar polisen

 • Alla ungdomar ska involveras i idrott, kultur och vuxenledd aktivitet efter skolan

 • Fritidsledare som jobbar ute på fältet kvällar och helger

 • Utvisa alla kriminella migranter

 • Vräk kriminella som är ett hot mot omgivningen från deras bostäder

 • Villkora socialbidrag med skötsamhet - inga pengar till kriminella.

 • Öka stödet till kvinnojourer och stödboenden för våldsutsatta kvinnor

Respekt

 • Höj lönen för äldreomsorgens undersköterskor med 2000 kr

 • Slut på minutjakten i hemtjänsten. Anställ fler och ge mer tid till varje vårdtagare

 • Språktest för invandrare som ska jobba med barn och äldre - alla ska kunna svenska

 • Förstärk barnomsorgen med förskolelärare och pedagoger. Målet är max 4-5 barn/anställd

 • Skolan måste få ordning, reda och studiero. Nolltolerans mot kränkningar och bråk. Stökiga elever ska flyttas till särskilda skolor och lära sig självdisciplin. Mobiltelefonförbud på skoltid

 • Anställ fler behöriga lärare och specialpedagoger

 • Närhetsprincipen i skolvalet ska gälla

 • Stoppa nedskärningar på LSS och ge istället våra funktionsnedsatta medborgare ett värdigt liv med meningsfull sysselsättning eller arbete

 • Ingen religiös klädsel på jobbet i Malmö kommun

 • Förbjud kommunala arbetsgivare att kräva intyg på vilka läkemedel eller vaccin personalen har tagit

Kontroll blodtryck
275000617_10166420905895221_5629165931598300991_n.jpg

Demokrati

 • Kommunen ska vara öppen med alla sina beslut, samt redovisa kostnaderna för dem

 • Fler kommunala folkomröstningar

 • Sänk politikernas löner

 • Avskaffa kommunala partibidragen

 • Ökat inflytande för folk i bostadsområden som påverkas när kommunen bygger

 • Viktiga beslut ska inte fattas av tjänstemän utan av valda politiker

 • Skär av politikernas fallskärmar och stoppa bjudluncher på skattebetalarnas bekostnad

 • Skär ner på kommunal byråkrati: minska antalet mellanchefer, HR-konsulter, kommunikatörer och strateger

 • Anställda politiker ska en dag i veckan avsätta tid för att svara på allmänhetens frågor vid offentliga möten.

 • Bidrag till etniska och religiösa föreningar stoppas helt

Familjesemester

Livsglädje

 • Stoppa förtätningen av Malmö. Politikerna bygger sönder staden.

 • Bevara våra grönytor och parker - totalstopp för exploatering av dessa områden

 • Frys hyran MKB! Stoppa MKB:s orättvisa hyreshöjningar. Bolaget gör stor vinst på hyresgästernas pengar

 • Renovera MKBs lägenheter utan ökad hyra

 • Sluta jaga Malmös bilister - inför avgiftsfri boendeparkering. Men bara de boende i området ska få parkera, så trängseln ökar inte

 • Dubbla antalet timmar som du får ha andra barnet på förskolan från 15 till 30 per vecka

 • Öka anslagen till 4H och skapa fler mötesplatser för djur och barn

 • Alltid närodlade grönsaker och närproducerat kött från skånska gårdar i förskolan, skolan och äldreomsorgen

 • Fler fotbollsplaner och idrottsanläggningar för barn och ungdomar

 • Körkortsutbildning i skolan

 • Öka stödet för Malmös muséer, parker och barnteater

Tre kvinnor
Högar av mynt
En kvinnaläsning på hennes minnestavlaapparat

Svensk kultur

 • Slöseriet med skattemedel måste upphöra. Den kommunala kärnverksamheten ska prioriteras .

 • Svenska språket är nyckeln till vårt samhälle, därför ska kommunikation ske på svenska

 • Tolk får bekostas av den som anser sig behöva

 • Modersmålsundervisning skärs ner till ett minimum

 • Vi ska spara in kraftigt på kommunal byråkrati. Malmö har över 200 kommunikatörer anställda, som vi skär ner till bara 5.

 • Vi kommer också minska antalet mellanchefer, HR-konsulter, strateger och samtidigt halvera förvaltningsdirektörernas löner.

 • Vi kommer ta bort kostsamt trams såsom ljudbilden av Malmö, Rosa enhörning, sexkurser för vuxna och att lära svenska bibliotekarier arabiska.

 • Vi stoppar asylmottagningen och minskar kostnaderna för mottagande

 • Vi omvandlar passiviserande bidrag till riktiga jobb och stoppar utbetalningar av försörjningsstöd till illegala migranter.

bottom of page