top of page

Det ska va gött att bli gammal

Vi vill att alla gamla och sjuka ska få en trygg och glädjefylld sista tid i livet. Då är prio ett att personalen har tid för varje vårdtagare. Därför behöver vi anställa fler undersköterskor - med fast jobb.
Som guldkant på tillvaron vill vi att man ska kunna få en snaps till sillen, ha möjlighet till bastu, biljardkvällar och andra saker som gör livet värt att leva. Äldrevård borde vara så mycket mer än att byta blöjor.

Rätt till praktiska arbetskläder och samma skyddsutrustning som på sjukhuset

Fasta jobb! Slut med timanställningar och vikarier

Vårdtagare ska ha rätt till samma personal varje vecka

Rätt till frisk luft och fritidsaktiviteter för de gamlaOtryggheten för våra äldre med hemtjänst eller särskilt boende har normaliserats. Det är inte ovanligt att gamla med hemtjänst får besök av 15 olika personer på två veckor.  Tyvärr har man anställt människor som inte kan svenska språket. Det är oacceptabelt, vi måste kunna kommunicera med varandra i vården och omsorgen.
Personalens arbetsmiljö måste förbättras. Enligt Kommunal är schemat så stressigt att personalen ofta inte hinner kissa. Det är ett respektlöst sätt att behandla både undersköterskor och vårdtagare.

Lönerna måste upp!

Ett mänskligt schema, som ger personalen tid till varje vårdtagare

Krav på god svenska i tal och skrift - inför språktest för invandrare

Höjda löner och krav på god svenska

bottom of page