Invandring

Malmö kan inte ta emot fler migranter än vi har bostäder, arbeten eller möjlighet att integrera.  Malmö är fullt.

Vi vill stoppa den kaotiska invandringen. De migranter som redan har kommit hit måste först integreras innan vi kan ta emot fler. Att fortsätta som vi gjort hittills skapar problem med arbetslöshet, segregation och kriminalitet. Flyktingar kan vi hjälpa på plats i flyktingläger, där de mest nödställda finns. Genom att sluta exportera vapen till krig och istället verka för fred i världen kan vi förebygga flyktingkriser.

 

⬤ Illegala migranter ska inte få bidrag. 

 

Boendekostnaderna behöver minskas. Boende såsom förläggningar eller andra enklare lösningar ska erbjudas asylsökande.


⬤ Migranter som genom kriminalitet eller bidragsfusk visar att de inte vill integreras ska mista sina bidrag. 

 

⬤ Vi vill ha en samhällsorienterande kurs som är obligatorisk där man ska lära sig svensk kultur och traditioner samt demokratiska värderingar.

 

⬤ Malmölistan säger nej till privata aktörer inom flyktingmottagandet.

Integration

De människor som invandrar ska införlivas med det svenska majoritetssamhället. Vi ser dem som jämlikar och vill att de delar vårt språk, vår kultur och tillsammans med oss kämpar för ett enat, starkt och tryggt Malmö.

Grunden för integration är arbete. Därför vill vi att kommunen växlar spår från en passiviserande bidragslinje till målet att alla ska arbeta och betala skatt.

 

Vi vill att kommunala bidrag ska gå till föreningar där alla känner sig välkomna, till exempel idrottsföreningar. Bidrag till föreningar som bygger på etnisk eller religiös tillhörighet ska stoppas.

⬤ Vi vill att skolan ska vara en frizon från religiös påverkan. Kläder såsom slöja och andra religiösa symboler hör inte hemma i förskolan och grundskolan.

Nej till böneutrop

⬤ Vi vill att skolan arbetar aktivt mot hedersförtryck.

⬤ Religiösa friskolor ska motarbetas och kommunen ska stoppa etablering av moskéer som finansieras av diktaturer.

⬤ SFI ska vara lätt tillgängligt och obligatoriskt. Vi vill införa hårdare krav på att klara av studierna inom rimlig tid samt kvalitetssäkra utbildningen.

Multikulturalism och mångfald = segregation.

Att människor från olika kulturer lever i samma stad och uppskattar varandra som grannar eller vänner är berikande. Vi välkomnar de som sköter sig och vill göra rätt för sig. Men multikulturell politik är något helt annat. En artikel om multikulturalismen skriven av Malmölistans Nils Littorin kan läsas HÄR.


Multikulturalismen innebär en medveten segregation av invandrare och svenskar. EBO-lagen uppmuntrar invandrare att bosätta sig i vissa städer och bostadsområden. Generösa ekonomiska bidrag till religiösa fanatiker och otaliga "integrationsprojekt"  är andra exempel. Samtidigt är integrationspolitiken kravlös, och fungerar därför dåligt.

 

Att lära sig svenska är frivilligt när det borde vara obligatoriskt och ekonomiska bidrag ges till alla, oavsett om mottagaren vill integrera sig eller inte. Detta leder till att vi skapar ”eviga invandrare” istället för att de som kommer hit blir en del av den svenska kulturen och samhället.

 

 De gamla politiska partierna bygger motsättningar och murar mellan människor.

Malmölistan vill istället bygga broar.