top of page

Invandring

Malmö kan inte ta emot fler migranter än vi har bostäder, arbeten eller möjlighet att integrera.  Därför behöver vi stoppa mottagandet helt.

 De migranter som redan har kommit hit måste först integreras innan vi kan ta emot fler. Att fortsätta som vi gjort hittills skapar problem med arbetslöshet, segregation och kriminalitet. Flyktingar kan vi hjälpa på plats i flyktingläger, där de mest nödställda finns. Genom att sluta exportera vapen till krig och istället verka för fred i världen kan vi förebygga flyktingkriser.

 

⬤ Illegala migranter ska inte få bidrag. 

 

Boendekostnaderna behöver minskas. Boende såsom förläggningar eller andra enklare lösningar ska erbjudas asylsökande.


⬤ Migranter som genom kriminalitet eller bidragsfusk visar att de inte vill integreras ska mista sina bidrag och utvisas. 

 

⬤ Vi vill ha en samhällsorienterande kurs som är obligatorisk där man ska lära sig svensk kultur, kvinnosyn samt demokratiska värderingar.

 

⬤ Malmölistan säger nej till privata aktörer inom flyktingmottagandet.

Hela Malmö måste undantas från EBO-lagen

Integration

De människor som invandrar ska införlivas med det svenska majoritetssamhället. Vi ser dem som jämlikar och vill att de delar vårt språk, vår kultur och tillsammans med oss kämpar för ett enat, starkt och tryggt Malmö.

Grunden för integration är arbete. Därför vill vi att kommunen växlar spår från en passiviserande bidragslinje till målet att alla ska arbeta och betala skatt.

 

Vi vill att kommunala bidrag ska gå till föreningar där alla känner sig välkomna, till exempel idrottsföreningar. Bidrag till föreningar som bygger på etnisk eller religiös tillhörighet ska stoppas.

⬤ Vi vill att skolan ska vara en frizon från religiös påverkan. Kläder såsom slöja och andra religiösa symboler hör inte hemma i förskolan och grundskolan.

Nej till böneutrop

⬤ Vi vill att skolan arbetar aktivt mot hedersförtryck.

⬤ Religiösa friskolor ska motarbetas och kommunen ska stoppa etablering av moskéer som finansieras av diktaturer.

⬤ SFI ska vara lätt tillgängligt och obligatoriskt. Vi vill införa hårdare krav på att klara av studierna inom rimlig tid samt kvalitetssäkra utbildningen.

logga.png

Att människor från olika kulturer lever i samma stad och uppskattar varandra som grannar eller vänner är berikande. Vi välkomnar de som sköter sig och vill göra rätt för sig. Men svensk invandringspolitik är totalt ansvarslös. En längre artikel av Malmölistans Nils Littorin kan läsas HÄR.

bottom of page