Sänk politikerlönerna!

Politikerna i Malmö har svävat iväg i det blå. De är mest intresserade av sina egna löner, fallskärmar och förmåner. Vi vill ta ner dem på jorden igen. År 2013 var lönen för kommunstyrelsens ordförande 69 000kr. Idag är den 84 000kr. Det är en ökning med 15 000 kr på bara sex år. Jämför detta med en genomsnittlig LO-arbetare som under samma period bara fått 3000 kr i löneökning.
 

Vi vill halvera politikernas löner. Vi vill också skära ner rejält på resor, privilegier och fallskärmar för politikerklassen och deras välavlönade byråkrater inom kommunen. Pengarna kan användas till mycket bättre saker. Det handlar om att ta ner politikerna på jorden, så att de får leva i vanliga Malmöbors verklighet. Vi tror att besluten blir bättre då.

 Sänkta löner för politiker och direktörer!

Inga fallskärmsavtal!