top of page

Avgiftsfri kollektivtrafik

Istället för att straffbeskatta bilister vill vi ha gratis kollektivtrafik. Om buss är billigare än bilen kommer många att välja det miljövänliga alternativet. Denna framtidslösning har redan införts i flera svenska kommuner. Även utomlands i till exempel estniska huvudstaden Tallin. Malmö kan bli första större stad i Sverige att på allvar minska koldioxidutsläppen och samtidigt förbättra stadsluften. Samtidigt behöver hela Malmö få del av bussnätet. Till ytterområden med få passagerare kan minibussar eller kommunala taxiresor komplettera. Allt för att kollektivtrafiken ska bli det självklara och populära valet. Men vi tänker inte göra det svårare eller dyrare än att köra bil. Tvärtom. Vår lösning minskar trafiken och gör luften renare.

  • Nolltaxa på Malmös stadsbussar

  • Öka tryggheten på bussarna, sätt in ordningsvakter på utsatta turer

  • Sätt in minibussar och kommunala taxis istället för att lägga ner lågt trafikerade linjer och avgångar - alla ska ha möjlighet att åka kollektivt

bottom of page