top of page

Acerca de

ML logga 4.png

Valbudget

Detta ska vi satsa på

Malmö kommun har under årtionden gjort galna prioriteringar med våra skattepengar. Man prioriterar jippon, politikerlöner, byråkrati och rent trams istället för den kommunala kärnverksamheten. Det ska vi ändra på.

Skolan

Vi satsar 15 miljoner kronor på att erbjuda alla elever i grundskolan frukost

Vi satsar 50 miljoner kronor på att anställa behöriga lärare och specialpedagoger

Elevhälsan stärks med 10 miljoner kronor. Kuratorer, psykologer och skolsköterskor anställs för att fånga upp ungdomar som mår dåligt

Elever med diagnoser och inlärningssvårigheter ska få rätt stöd i mindre klasser, med anpassat tempo, ytterligare 20 miljoner kronor

Sammanlagt: 95 miljoner extra till skolan

Förskolan

Vi satsar 50 miljoner kronor på att anställa förskolelärare och pedagoger för att minska barngrupperna. Målet är, på sikt, max 4-5 barn per pedagog.

Trygghet

Vi anställer till att börja med ytterligare 50 kommunala ordningsvakter som upprätthåller lag och ordning i centrum såväl som i bostadsområden. Kostnad: 25 miljoner kr

Vi sätter upp kameror vid brottsdrabbade zoner. Torg, affärsområden och bankomater och andra platser (såsom lekplatser som riskerar att brännas ner av pyroman). Kostnad 10 miljoner kr.

Vi anställer 25 fritidsledare som arbetar ute på fältet med att söka upp barn och ungdomar. Kostnad: 12,5 miljoner kr

Vi satsar på ett samarbete med polisen där kommunen tar fram lokaler för kvarterspoliser i Malmös bostadsområden. Vi börjar med polisstation på Limhamn,  Möllevången och Lorensborg/Bellevuegården. Projektkostnad och lokalhyra 10 miljoner kr.

Sammanlagt: 107,5 miljoner kr

Stöd till våldsutsatta kvinnor

Vi ökar stödet till våldsutsatta kvinnor och stödboende för kvinnor som flyr hedersförtryck eller våld. Kostnad: 2 miljoner kronor

Äldreomsorg

Vi satsar 50 miljoner kronor på att höja lönen med 2000 kr för undersköterskor i äldreomsorgen. Vi vill även införa en lönetrappa som innebär att lång och trogen tjänst premieras, för att visa erfarenhet lönar sig.

Vi satsar 25 miljoner kronor på att stärka bemanningen i hemtjänsten och ge mer tid till varje vårdtagare.

Sammanlagt: 75 miljoner kr

Fritid och idrott

Stor satsning på idrott, kultur och vuxenledd aktivitet efter skolan. 25 miljoner kr till att öka andelen ungdomar som sysselsätts på detta sätt.

Parkering

Vi ska införa avgiftsfri boendeparkering. Men bara de som bor i området kommer att kunna parkera avgiftsfritt, så trängseln ökar inte. Kostnaden kommer dels att finansieras av minskning på p-vakter och dels genom 40 miljoner kr.

Parker och grönområden

Vi vill i ett första steg anställa 10 parkvakter som ska upprätthålla ordningen i våra parker samt delta i deras bevarande för kommande generationer. Kostnad: 5 miljoner kr.

Bostad

Kommunala MKB har en egen ekonomi som bygger på hyresgästernas inbetalningar. Varje år går MKB med stor vinst, till exempel låg den på 330 miljoner kronor 2020. En stor del av dessa pengar lägger kommunens politiker beslag på för att använda till annat. Självklart borde vinsten istället komma hyresgästerna tillgodo som frysta hyror och avgiftsfria renoveringar. 
MKB bör fokusera på att bygga billiga lägenheter åt vanligt folk.

Miljö

Vi vill använda ordningsvakter för att tillrättavisa och bötfälla folk som skräpar ner. Dessutom vill vi inleda ett samarbete med Fosieanstalten så att dömda kriminella sopar gatorna iklädda passande uniform som gör dem synliga i gatubilden. Utöver det ska vi anställa renhållningsarbetare för 25 miljoner kronor.

Total kostnad för våra vallöften: 424,5 miljoner kr

Detta ska vi spara på

Sänk politikernas löner: besparing 7 miljoner kronor

Sänk lönerna för kommunala direktörer: 20 miljoner kr

Slopa bidragen till de politiska partierna: 17 miljoner kr

Bort med dyr HBTQ-certifiering: 3 miljoner kr

Stoppa bidrag till etniska och religiösa föreningar: 10 miljoner kr

Minska antalet kommunikatörer med 200: 120 miljoner kr

Skär ner på HR-konsulter, mellanchefer och strateger: 50 miljoner kr

Minska anslagen till modersmålsundervisning: 100 miljoner kr

Minska kostnaderna för asyl- och migration: 10 miljoner kr

Ta bort skateboardsamordnare och e-sportsamordnare: 4 miljoner kr

Stäng Romskt centrum: 3 miljoner kr

Stäng företagslotsen 6,4 milj kr

Sexkurs för vuxna 0,5 miljoner

Bidrag till illegala migranter och EU-tiggare 2 milj kronor

Enligt slöseriombudsmannen skulle Malmö kunna spara 1,4 miljarder varje år om man bara lärde sig av kommuner som är bättre på att ge sina medborgare bra välfärd till lägre kostnad. Vi räknar med att i en första vända kunna ta hem en fjärdedel av detta slöseri med skattepengar genom ökad kontroll och översyn. Besparing: 350 miljoner kronor

Total besparing: 702,9 miljoner kronor

 

bottom of page