top of page

Tyst i klassen!

Skolan ska vara en plats för kunskap där läraren bestämmer. I klassrummet ska ordning och reda finnas, så att alla elever kan få arbetsro. Tyvärr stämmer det inte i Malmös skolor. Många skolor har stökig miljö, det förekommer droger och många elever klarar inte godkända betyg. Det är inte så man skapar en bra framtid för våra barn. 

 Den mesiga låtgå-mentaliteten behöver bytas ut mot tydliga krav - och rätt stöd från utbildade lärare, specialpedagoger och rektorer som vågar ta tag i problemen, inte gömma sig bakom värdegrunds-trams. 

Malmö ligger på en vanhedrande 243 plats i Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommunen". Det är dags att börja klättra! 
 

⬤ Anställ behöriga lärare! På vissa skolor är hälften glada amatörer. 

⬤ Upprätta ordning och reda

⬤ Stoppa nedskärningar på skolbibliotek

⬤ Idrott ska utökas 

⬤ Stökiga elever ska få tydliga konsekvenser, inte daltande

⬤ Duktiga elever ska lyftas fram som föredömen

Stoppa religiösa friskolor

bottom of page