Gör livet svårt för kriminella!

 • Kvarterspoliser och kommunala ordningsvakter som patrullerar gatorna

 • Stärk gränsskyddet - stoppa vapen och knark redan på bron

 • Utvisa alla kriminella migranter och bidragsfuskare

 • Vräk yrkeskriminella från kommunala bostäder

 • Ställ krav på att bidrag förenas med skötsamhet

 • Kameror i alla otrygga områden

 • Stoppa bidrag till kriminella

 • Ta tillbaka assistansen i kommunal regi för att stoppa fusket

Ge alla barn en chans!

 • Stor satsning på idrott, kultur och vuxenledd aktivitet efter skolan 

 • Narkotikafri skola! Frivilliga drogtester och ett systematiskt arbete mot knark på varje skola

 • Skolhälsovården byggs ut. Fokus ska ligga på tidig upptäckt och hjälp till barn med psykiska och sociala problem.

 • Skolan ska stå för ordning och reda, och snabbt ta itu med mobbing, stök och bråk. Snabba åtgärder mot de elever som stör ordningen.