Gör det svårare för kriminella klaner!

 • Vräk dem från deras lägenheter

 • Låt socialtjänsten omhänderta barnen - stoppa kriminell fostran

 • Kameror i alla otrygga områden

 • Väktare och kvarterspoliser som patrullerar till fots

 • Stoppa alla kommunala bidrag till kriminella

 • Ta tillbaka assistansen i kommunal regi för att stoppa fusket

Ge alla barn en chans!

 • Stor satsning på idrott, kultur och vuxenledd aktivitet efter skolan - kommunen ska hjälpa barnen hitta en hobby

 • Utegångsförbud kvällstid för barn under 16 utan föräldrars sällskap

 • Ett idrottskort laddat med 1000kr som kan användas till gym eller idrott

 • Narkotikafri skola! Frivilliga drogtester och ett systematiskt arbete mot knark på varje skola

 • Skolhälsovården byggs ut. Fokus ska ligga på tidig upptäckt och hjälp till barn med psykiska och sociala problem.