top of page

Återta sophämtningen i kommunal drift

Eländet med upphandlingar, företag som dumpar löner och arbetsvillkor och utarmning av den offentliga sektorn måste få ett slut. Det är dags att erkänna att privatiseringarna och de ständiga upphandlingarna, ständigt ny personal och nya företag är ett misslyckande som varken är billigare, effektivare eller bättre varken för ekonomin eller arbetsmiljön. Tvärtom skapas en stor byråkrati kring detta som inte tillför något gott.

Ska dessa pengar tas igen på sopgubbarnas löner och arbetsvillkor? 

Vi förespråkar kommunal drift så att vi får kontroll över sophämtningen.

Säg upp kontrakten med de privata företag som sköter sophämtning åt VA Syd.

 

 Återta sophämtningen direkt i VA syds regi.

bottom of page