top of page

Bostad

Lorensborg,_Malmö,_2014.jpg

Stoppa MKB:s hyreshöjningar

MKB är ett kommunalt bostadsbolag som styrs av politiker. Tyvärr tycks dessa politiker strunta i MKB:s orättvisa hyreshöjningar.

MKB går med flera hundra miljoner kronor i vinst. Malmö kommun tar sedan en stor del av vinsten och använder till annat. Till exempel gick MKB med 300 miljoner kr i vinst år 2020. Kommunen plockade då ut 81 miljoner kronor ur bolaget. MKBs hyresgäster blir således dubbelbeskattade, först via kommunalskatten och sedan genom hyran.   Detta ska vi sätta stopp för och istället använda vinsten till avgiftsfria renoveringar och fryst hyra, så att Du kan använda dina pengar till annat.     

MKB är hyresledande i Malmö och påverkar således hyresnivån även för de privata värdarna.

Bygg billiga bostäder

Vi bör använda MKB till att bygga billiga bostäder åt ungdomar. Dagens hyresnivåer är oskäliga.

Samtidigt är det felaktigt att låta nyanlända migranter som försörjs av socialbidrag flytta in i sprillans nya lägenheter som i Limhamns sjöstad. Arbete och sparande måste löna sig.

Stoppa förtätningen av Malmö

I Malmö pågår ett socialt experiment som kallas förtätning. Överallt byggs det, ofta med dålig planering och utan hänsyn till oss som redan bor här. Tyvärr tar kommunen grönytor och parker, något vi har alltför lite av, i anspråk när de förtätar. Denna ghettofiering av staden måste stoppas.

MKB hyresh.png
bottom of page