top of page

Avgiftsfri boendeparkering

Malmölistan vill göra boendeparkering avgiftsfri. Inom en radie av 200 meter från din bostad ska du få par-kera fritt. Kommunen ökar hela tiden avgifterna för bilister, vi vill som enda parti avskaffa dem.

 

Det ska vara lätt att köra bil och parkera i hela Malmö. Även i centrum är p-avgifterna och bö-tesbeloppen alldeles för höga, vilket kväver centrumhandeln och en levande stadskärna.

 

Avgiftsfri boendeparkering skulle bara gälla de som bor i området, så trängseln skulle inte öka, men Du slipper betala till Malmö kommun.

 

Vi försvarar bilister, men vi försvarar också miljön. Därför vill vi minska biljettpriset på stadsbussarna så att fler väljer kollektivt resande.

bottom of page