Bevara parkernas stad

kt9qao8gn0uarfnuarsr.jpg

I Malmö pågår ett gigantiskt socialt experiment som uppenbart syftar till att likforma hela staden. Ett Malmö som ser likadant ut vart du än vänder dig, ett förtätat Malmö som oavsett om du befinner dig på Limhamn i Bun-keflostrand, Klagshamn, Almhög eller Bellevuegården ska se likadan ut som Elinelund eller Västra Hamnen.

Ett förtätat Malmö är verkligen ett skrämmande scenario.

Malmös alla unika miljöer, parker och grönytor raderas ut i politikernas iver att bygga överallt, helt ohämmat och med dålig planering. Malmös stolta historia byggs bort. Barnens gröna ytor försvinner när klå-fingriga politiker inte kan hålla tassar-na borta. Vill vi överhuvudtaget ha det så här? Räcker det inte med skövlingen av innerstan som skedde under 70 , 80 och 90-talen? Vad är det egentligen politikerna i Stadshuset vill åstadkomma?

Vi är ett parti för alla Malmöbor som vill stoppa förtätningen, eftersom den innebär förfulning av staden! Låt Malmös grönytor blomstra och lyssna på oss som redan bor här!