top of page

Bevara
parkernas stad

kt9qao8gn0uarfnuarsr.jpg

Det pågår ett socialt experiment i Malmö som kallas “förtätning”. Ett experiment som uppenbarligen syftar till att likforma hela staden. Oavsett var du bor kommer staden se likadan ut. Bellevuegården, Almgården, Elinelund, Värnhem eller Limhamn/Bunkeflo: asfalt, betong och täta hus. Malmös unika miljöer försvinner i politikernas iver att bygga överallt.

 

De bygger så tätt att man kan skaka hand med grannen över balkongen. 

Malmölistan vill stoppa förtätningen och bevara Malmös grönytor. Att förstöra för oss som redan bor här är en misslyckad och kortsiktig politik.

Titta på förtätningen på Bellevuegården, Almgården, Hyllie eller planerna på att förtäta Lorensborg. Så bygger man inte en grön stad. Så bygger man betong-ghetton!

Räcker det inte med att politikerna rev de historiska stadskärnorna på 60, 70, 80- talen? Ska de nu ta bort grönområden och parker också?
Dålig planering, utan någon tanke på natur, befintliga ekosystem eller oss som redan bor här präglar förtätningen. Man kommer kunna titta in mittemot hos grannen som borstar tänderna. Så tätt byggs det.

Rösta på Malmölistan - vi lovar att stoppa förtätningen om vi kommer in i kommunfullmäktige i september.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) är denna utveckling önskvärd. Malmö ska bli en halvmiljonstad som växer samman med Köpenhamn. Enligt oss är detta en dystopi. Vem vill trängas i en stad utan parker, lundar och gröna fält? En stad utan syre. En stad med slumområden.

Visst kan vi bygga nya bostäder för ungdomar. Men utnyttja då gamla industritomter och bygg på höjden, där det inte stör grannar eller förstör grönområden. Lägg ner visionen om “halvmiljonstaden” Malmö, bevara och utveckla istället parkernas stad.

bottom of page