top of page

Avgiftsfri tandvård i Skåne

Tänderna är en del av kroppen, men att gå till tandläkaren har blivit en klassfråga. Det finns många skåningar som inte har råd att gå till tandläkaren. Precis som sjukvården borde tandvården vara en självklar rättighet!

Elitpartierna ser inte behovet av en avgiftsfri tandvård. Politikerna som styr har själva skattefinansierade löner på 60-170 000 kronor i månaden. De har aldrig haft problem att betala för sin tandvård, eftersom vi betalar den åt dem. Men miljoner svenskar ska tydligen lida för att politiker som vi avlönar vägrar se tandhälsan som en självklar rättighet för andra än de själva.

Avgiftsfri tandvård för medborgarna i Skåne är en relativt billig reform som är bra för hälsan och förhindrar dyr käkkirurgi. Kostnaden för avgiftsfri tandvård åt 1,3 miljoner skåningar är ungefär densamma som att betala för riksdagen och dess 349 politiker. Malmölistan är partiet som står för sunt förnuft, och som prioriterar folket före eliten. 

Reformen kommer INTE att innebära högre skatt. Vi ska spara på byråkrati och minska kostnader för onödiga politiska jippon. Enbart svenska medborgare kan bli aktuella för avgiftsfri tandvård.

bottom of page