top of page

Nu anmäler jag kommundirektören för mutbrott!


Enligt Sveriges Rikes Lag 10 kapitlet i brottsbalken är det att betrakta som en muta om: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget..." Han ska då dömas för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år.

Brottet gäller OCKSÅ om "...den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv."


Malmö kommuns Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning tog beslutet att byggföretaget Trianon skulle få riva och bygga bostäder där Limhamns silos nu står. Tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret hade under många års tid sagt nej till alla andra byggbolag då silosarna betraktades som ett kulturminne.

Men allt ändrades efter att Trianon gått in som huvudsponsor med 100 000 kr/år till basketföreningen Malmbas, där Marcus Horning samtidigt satt som ordförande. Tre veckor efter sponsoravtalet signerats inkom Trianon med begäran om att få riva Limhamns Silos. Då körde Marcus Horning över tjänstemännen på Stadsbyggnadskontorets utredning och presenterade en egen utredning för politikerna, där rivning/bygglov beviljades. Något som politikerna sedan också beslutade om, baserat på Hornings rekommendation.


Jäv är bara förnamnet. Detta måste utredas som ett mutbrott. Malmö kommuns egen "utredning" avskrev såklart alla sådana misstankar. Och Stadsbyggnadsdirektören jobbar fortfarande kvar. Katrin Stjernfeldt vill lämna det hela bakom sig, men det tänker inte jag göra.Marcus Horning har fattat en rad liknande beslut i positiv riktning för andra byggbolag som sponsrade hans basketförening.

Sydsvenskans granskning visar att Peab, Trianon och Rosengård Fastigheter har börjat betala pengar till Malbas – och under samma tidsperiod fått positiva besked från Malmö stad när det gäller byggprojekt för hundratals bostäder.

Det handlar om profilerade projekt som ska förändra utseendet på både Limhamn och Klagshamn för alltid. Det handlar också om Culture Casbah – den prisbelönta skyskrapan, som ska byggas på Rosengård och hjälpa till att omvandla stadsdelen.

Det får vara slut på Malmö som Muteborg!


Nils Littorin, Malmölistan

留言


bottom of page