top of page

Rör inte kanalen, Schönström!Många malmöbor satte nog kaffet i vrångstrupen när de läste om planerna på att förminska kanalen. Flera meter av det vackra vattendraget vid Regementsgatan ska byggas bort för att ge plats åt en "expressbuss".


Här hotas såväl stadsbilden som ett viktigt kulturhistoriskt minne av Andreas Schönström (s) och tekniska nämndens klåfingrighet.


Räcker det inte med destruktionen av den gamla stadskärnan på 60-talet? Då ersattes gammal, fina arkitektur med fyrkantiga lådor och betong. Exempelvis Caroli och Triangeln. Som om de ingenting lärt av historien ska politikerna nu skända kanalen med anor från 1800-talet.


Utbyggnaden av Malmö går alldeles för fort. Inom ramen för ett avtal som kommunen slutit med staten, "storstadspaketet", byggs Grönområden och unika miljöer bort över hela stan. Från Limhamn till Almgården. En av bygghysterins negativa konsekvenser är ökad trängsel i trafiken. Men Expressbussar på breddade gator kommer inte lösa detta problem utan bara förstärka den betong-feeling som redan kännetecknar det nya Malmö.


Kollektivtrafiken bör lösas på andra sätt. Utöka avgångarna och planera befintliga busslinjer bättre till att börja med.


Tekniska nämnden har vid flera tillfällen visat prov på dåligt omdöme. Som när slottsparken spärrades av och lånades ut gratis till ett privat företag som tog betalt för inträde. Eller som med de farliga elsparkcyklarna som tillåts skräpa ner stan.


Man undrar med vems bästa för ögonen som dessa beslut tas. I många städer runt om i världen görs stora ansträngningar för att bevara vackra stadskärnor och historiska miljöer. Men i Malmö gör politikerna tvärtom, utan att fråga oss som förhoppningsvis ska bo många år till i kommunen.


Nils Littorin

Malmölistan

Comments


bottom of page