top of page

Stoppa nedskärningar på LSS

Överallt på Malmös LSS-boenden sker nu besparingar och nedskärningar på personalstyrkan.


Politikerna kunde skurit ner på sina höga löner, på stödet till islamistiska organisationer eller på den kommunala byråkratin. Men de valde att istället skära ner på LSS. Stödet för människor med allvarliga funktionshinder.


Sover politiker Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) och Roko Kursar (L) gott om natten? Det får vi verkligen inte hoppas. I så fall har de allvarliga fel på sina moraliska kompasser.


✋ Det handlar om den svårt autistiska pojken som behöver hjälp i vardagen för att leva ett värdigt liv. 


✋ Om den schizofrena, ensamma mannen som inte vågar lämna lägenheten själv.


✋ Den blinda kvinnan som inte kan komma ut och handla utan hjälp. 


✋Den rullstolsburna mannen med ALS som vägrar att ge upp hoppet  - trots att kommunen avslagit hans ansökan om utökat stöd.


Ett exempel från verkligheten: På ett boende för vårdtagare med autism i västra Malmö hade man 10 personal på dagen och två på natten. Det fungerade relativt bra och personal som vi pratat med gick med glädje till jobbet.


Hösten 2022 gjordes en “vårdtyngdsmätning” med datorprogrammet Kuben som kommunen köpt in. Personalen ska svara på standardiserade frågor om vårdtagarnas behov. Datorprogrammet använder sedan en algoritm för att räkna ut hur mycket resurser vårdtagaren behöver.


Chefen bedömde med hjälp av denna mätning att att det bara fanns behov av 6,5 tjänster. Alltså nästan en halvering av personalstyrkan! 


Ett närliggande boende fick lika dåliga resultat på Kuben. Där skulle 4 tjänster dras in. Chefen, som hade ansvar för båda boendena, beslutade då att slå ihop arbetsplatsernas bemanning. Så nu ska personalen vid behov hoppa in på ett helt nytt ställe, med helt nya vårdtagare och rutiner. Kombinationen personalbrist, bristande kontinuitet och dålig planering kommer göra att personalen och vårdtagarna mår dåligt.


Ingen hänsyn till vårdtagarnas behovvisas. Ingen hänsyn till personalens expertkunskaper. Bara hänsyn till datorprogrammet Kubens anonyma algoritmer, som cheferna gömmer sig bakom. 

Personal som tidigare gick glada och stolta till jobbet har nu ont i magen och känner hur stressen påverkar dem. Personalen brukar, till skillnad från politiker och datorprogram, ha sin moraliska kompass intakt. Därför finns det även ett etiskt dilemma för dem när vårdtagarnas behov och trygghet försämras. 


Det är 3700 personer i Malmö som behöver hjälp och omsorg via LSS. Vänd dem inte ryggen!  När de ekonomiska tiderna blir tuffare är det inte de sjuka och funktionsnedsatta som ska lida. Istället måste kommunens budget prioriteras om så att just dessa grupper skyddas.


 Istället för att skära ner på stödet till blinda, psykiskt sjuka och utvecklingsstörda kunde kommunen spara på:


👉 extrema löner och

 fallskärmar till politiker


👉 extrema löner och

 fallskärmar till direktörer och chefer


👉 Ekonomiska bidrag

 till islamister


👉 24 meter långa monsterbussar


👉 melodifestivalen


👉 Rosa enhörningar och

 råttkonst


Malmölistan vill prioritera kommunens kärnverksamhet - framför politikerlöner, jippon och rosa enhörningar. Vi skulle aldrig spara in på samhällets svaga. 


Comments


bottom of page